Geschiedenis

Het verhaal van de kinderboerderij

In 1819 kocht de familie De la Geneste een groot landgoed genaamd Venestein. Op dit landgoed stonden een groot huis, een moestuin, een boomgaard en een vijver. In 1836 kocht de familie nog meer land erbij, de boerderij Lievendaal. Later noemden ze alles samen Mariëndaal.

In 1850 kochten paters Jezuïeten een stuk van Mariëndaal. Zij begonnen in 1863 met het bouwen van een klooster daar. In 1865 verhuisden ze naar dit klooster in Velp en bleven daar meer dan 100 jaar. Ze trainden er missionarissen die naar plekken zoals Java gingen.

Later, in 2013, werd een oude kleedruimte op het terrein van het klooster omgebouwd tot ‘St Jozefburcht’, met geld van de St Jozefschool.

Tijdens de 2e wereldoorlog hebben de Canadezen hun kamp opgeslagen op het terrein. De bakoven aan het einde van het terrein is hiervan een overblijfsel.

 In 1967 werd het landgoed verkocht aan een zorginstelling genaamd Binckhof, die zorg bood aan mensen met een beperking.

 In 2005 werkte de gemeente Grave samen met Binckhof om het landgoed opnieuw in te richten. Ze bouwden nieuwe gebouwen voor een school met kinderopvang en Het Trefpunt, een gemeenschapshuis.

Van dierenpark naar kinderboerderij

 In 2005 moest een dierenpark op het terrein sluiten vanwege geldtekort. De lokale gemeenschap, onder leiding van Harry Opsteegh en Wim Brands, wilde het park bewaren. In 2006 richtten ze Stichting Buiten”Gewoon” op. Wim Brands schreef een plan om van het park een kinderboerderij te maken en vroeg om geld bij verschillende organisaties.

 In 2009 begonnen ze met het opruimen en herinrichten van het terrein. In 2010 keurde de gemeente Grave het plan goed en in 2011 begon de bouw van het nieuwe Buitenhuis en de herinrichting van het buitenterrein.

 Op 15 september 2012 opende de kinderboerderij officieel.

Recente verbeteringen
2015

Ze begonnen met het opknappen van een stuk grond naast de Mekkerstal. Ze legden een nieuwe mestopslag en rijbak aan, plantten fruitbomen en zaaiden een bloemen- en dierenweide.

2017

Een nieuwe paardenstal met werkplaats en voerkeuken werd gebouwd.

2018-2019 

Een veldschuur met quarantainestal werd verplaatst.

2020 

De vijver werd uitgediept en opgeknapt.

2021 

Een quarantainegebied voor eenden werd gemaakt en de brug over de vijver werd verbreed voor rolstoelgebruikers. De sterrenbeelden van de afdelingen van de voormalige Binckhof zijn gerenoveerd en opgehangen.

2023-2024

Bouw gastenhuis met toiletten, grote kinderwasbak en koffiehoek met overkapt terras en volière.

De kinderboerderij gebruikt vaak gerecyclede materialen en zet zich in voor duurzaamheid. Ze blijven hun terrein verbeteren voor de bezoekers en de dieren.