Kwaliteitsbewijs vSKBN

Hoera, de vSKBN heeft ons hun kwaliteitskeurmerk toegekend voor de jaren 2023-2026!.

De vSKBN staat voor publieksvriendelijke stads- en kinderboerderijen waar het kennismaken met en leren over de natuur (en duurzaamheid) centraal staat. Veiligheid, kwaliteit en gezondheid van en voor medewerkers, bezoekers en dieren staan voorop. Als brancheorganisatie werken wij samen met onze leden aan een kwaliteitsgarantie van en voor kinderboerderijen die lid zijn van de vSKBN. Voldoen aan alle wet- en regelgeving is daarbij een eerste vereiste.

De vSKBN behartigt de belangen van de branche-organisatie bij het ministerie van LnV of de NVWA (controledienst).