Categorie Niet gecategoriseerd

Website vernieuwd!

Het heeft even geduurd, maar onze vernieuwde website is live! Afgelopen jaar werd duidelijk dat de oude website niet langer voldeed en zijn we aan de slag gegaan om een nieuwe site te bouwen. Met de zeer welkome hulp van…

Kwaliteitsbewijs vSKBN

Hoera, de vSKBN heeft ons hun kwaliteitskeurmerk toegekend voor de jaren 2023-2026!. De vSKBN staat voor publieksvriendelijke stads- en kinderboerderijen waar het kennismaken met en leren over de natuur (en duurzaamheid) centraal staat. Veiligheid, kwaliteit en gezondheid van en voor…